• ny

החברה שלנו שייכת לחברת הבת של Zhejiang Feihong Group Co., Ltd.

החברה שלנו שייכת לחברה הבת של ג'ה -ג'יאנג פייהונג גרופ ושות 'בע"מ, החברה הקבוצה עברה לרחוב לושאן בשנת 2019, כל החברה משתרעת על שטח של כמעט מאה וחמישים דונם. לאחר העברת החברה שלנו, חברת הסניף שלנו הרחיבה את הייצור, השקעה בכספי מו"פ נוספים, הקמת מחלקת המו"פ של המוצר. יחד עם זאת, בפארק בנו הרבה בתי מסגרות פלדה להשכרה, ישנם כיום חמישה או שישה דיירים עסקיים, מימוש תבנית "הארגון, גן הגן". מדיניות החברה היא לאזור אומץ לבחון דרכים ושיטות חדשות לניהול ייצור בטיחות בפארקי התעשייה "בארגון-בארגון" ו"גינה-בגינה ", מאמצים לבטיחות של אזורי פיקוח מרכזיים, צוות "שמח להגיע לעבודה, ללכת הביתה בשלום" חדשנות, חדשנות וגבהים חדשים.


זמן פרסום: 29 בדצמבר 2020